(Boston Globe) Representatives from the City of Boston discuss preparedness relative to the Boston Marathon Tribute through to the 118th Boston Marathon.